Dwie nieruchomości gruntowe zabudowane obiektem biurowym w Legnicy

Cena wywoławcza:

1800000,00 zł

Do końca :

Nieruchomość zabudowana budynkami o funkcji produkcyjno-magazynowo-biurowej w Łozienicy (gm. Goleniów)

Cena wywoławcza:

65000000,00 zł

Do końca :

Nieruchomość zabudowana budynkiem biurowym Żywiec

Cena wywoławcza:

1300000,00 zł

Do końca :