Dwie nieruchomości gruntowe zabudowane obiektem biurowym w Legnicy

Do końca aukcji pozostało:

Aktualna cena:

1800000,00 zł

Numer aukcji:

1440/5/2022

Cena wywoławcza:

1800000,00 zł

Data zakończenia:

2022-09-30 10:15:00


Rodzaj finansowania

Kredyt Leasing Pożyczka

Dane przedmiotu

Lokalizacja:

Legnica

Licytacja


Opis

Sprzedaż możliwa także w drodze składania ofert.

Dwie nieruchomości gruntowe, na które składają się działki ewidencyjne nr 200/5, 200/21. Obie parcele przylegają do siebie bezpośrednio tworząc jedna zwartą i nieregularną całość gospodarczą. Nieruchomość zlokalizowana w obrębie Piątnica w odległości około 700 m

na północny-wschód od centralnych rejonów miasta. Nieruchomość od strony zachodniej przylega bezpośrednio do ulicy Brama Głogowska, natomiast od strony północnej w swojej niewielkiej części do ulicy Ścinawskiej – w tym miejscu znajduje się również główna brama
wjazdowa na teren kompleksu.

DZIAŁKA NR 200/5

Parcela zabudowana obiektem biurowym, który posadowiony jest frontem do ulicy Brama Głogowska. Budynek o zaprojektowanych trzech kondygnacjach naziemnych z częściowym podpiwniczeniem. Obiekt po przeprowadzonym generalnym remoncie w latach 2009-2011, który objął
praktycznie wszystkie elementy zabudowy: instalacje, stolarkę okienną, elewację, wykończenie wnętrz. Komunikację pionową zapewnia zewnętrzna klatkach schodowa, obiekt nie posiada windy.
Powierzchnia wykończona w bardzo dobrym standardzie charakteryzuje się niskim zużyciu technicznym.
 Parametry techniczne obiektu:
 Powierzchnia zabudowy 353,50 m2
 Kubatura budynku 2 218,80 m3
 Powierzchnia użytkowa 807,54 m2
 Powierzchnia klatki schodowej 69,74 m2

Zabudowę działki uzupełnia obiekt garażowo - magazynowy z trzema bramami segmentowymi sterowanymi elektronicznie. Obiekt o konstrukcji murowanej z pokryciem dachu z blachy prezentuje dobry stan techniczny oraz podstawowy standard powierzchni, który jest typowy dla tego typu zabudowy.
 Parametry techniczne obiektu:
 Powierzchnia zabudowy 196,00 m2
 Kubatura budynku 720,00 m3
 Powierzchnia użytkowa 160,00 m2

Na terenie działki znajdują dodatkowo dwie wiaty o powierzchni użytkowej 176 m2 każda. Jedna wiata posiada konstrukcję drewnianą i pokrycie z plandeki, natomiast druga to konstrukcja stalowa otwarta, które pierwotnie miała stanowić myjnię samochodową – obie wiaty potraktowano jako wartość dodaną do głównej zabudowy. Działka ewidencyjna nr 200/5 na terenie wolnym od zabudowy stanowi plac utwardzony kostką betonową z wydzielonymi miejscami postojowymi. Plac o powierzchni 1 610 m2 prezentuje dobry stan techniczno-użytkowy.


DZIAŁKA NR 200/21

Parcela o kształcie wydłużonego prostokąta, która na całej długości od strony zachodniej przylega do ulicy Brama Głogowska. Działka stanowi teren zielony oraz częściowo powierzchnię wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Sąd Rejonowy w Legnicy VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi
wieczyste KW Nr:
 LE1L/00048902/7 (działka nr 200/5)
 LE1L/00091435/8 (działka nr 200/21)